Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp (EDConsultCo.,LTD.) là một công ty đại diện bởi các luật sư và các nhà tư vấn, được thành lập năm 2002, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn khởi nghiệp, đầu tư phát triển dự án, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến các hoạt động phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.
Dịch vụ tư vấn của chúng tôi đảm bảo tính chính xác, trên cơ sở uy tín, trung thực và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu với chi phí thấp, hiệu quả cao. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về thị trường, môi trường kinh doanh tại Việt Nam, các khía cạnh pháp lý liên quan đến môi trường đầu tư tại Việt nam, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện thành công các hoạt động đầu tư và kinh doanh.
Với phương châm cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo chính qui và có nhiều kinh nghiệm trong công tác tư vấn cho các khách hàng trong và ngoài nước, chúng tôi luôn đảm bảo đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.

DỊCH VỤ CHÍNH:

  • Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh
  • Tư vấn thành lập công ty
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục cấp các loại giấy phép
  • Dịch vụ tư vấn kê khai thuế, tư vấn thuế
  • Tư vấn về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
  • Tư vấn chính sách, vận động quan hệ
  • Phân tích cơ hội đầu tư; tư vấn mua bán, sáp nhập công ty

Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp (EDConsultCo.,LTD.) là một công ty đại diện bởi các luật sư và các nhà tư vấn, được thành lập năm 2002, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn khởi nghiệp, đầu tư phát triển dự án, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến các hoạt động phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.
Dịch vụ tư vấn của chúng tôi đảm bảo tính chính xác, trên cơ sở uy tín, trung thực và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu với chi phí thấp, hiệu quả cao. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về thị trường, môi trường kinh doanh tại Việt Nam, các khía cạnh pháp lý liên quan đến môi trường đầu tư tại Việt nam, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện thành công các hoạt động đầu tư và kinh doanh.
Với phương châm cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo chính qui và có nhiều kinh nghiệm trong công tác tư vấn cho các khách hàng trong và ngoài nước, chúng tôi luôn đảm bảo đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.

Thông tin liên hệ:

+ Địa Chỉ:  29 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
+ Phone: 0974.023.485
+ Email: contact@congtythamtutoancau.com
+ Website: www.congtythamtutoancau.com